Wadden Nieuws

Vrijdag 15 januari 2021

Er wordt toch een dikke stroomkabel onder Oost-Schiermonnikoog gelegd. Dit in weerwil van o.a. natuurorganisaties (zie bericht van 8 december 2020). Het ministerie van Economische Zaken heeft voor dit tracé gekozen, Tennet hoopt de stroomkabel in 2027 in gebruik te kunnen nemen. Een dergelijke kabel is nodig om de energie van de windmolenparken in de Noordzee naar de Eemshaven te vervoeren.

 

Woensdag 13 januari 2021

Bij de al eerder genoemde werkzaamheden in Dokkum onder de Stadsbrouwerij Bonifatius (zie bericht van 3 oktober 2020) zijn 500 jaar oude eikenhouten funderingspalen aangetroffen. De palen, uit 1541, worden ten toon gesteld zodra de verbouwing voor de expositieruimte onder de brouwerij voltooid is.

 

Maandag 11 januari 2021

Vandaag is bekend geworden dat afgelopen weekend Joop Mulder (Mister Oerol) is overleden. Hij begon in 1982 met het vermaarde festival vanuit zijn café De Stoep op Terschelling, later zou dat zou uitgroeien tot een internationaal locatietheater. Vele nationale en internationale groepen hebben de culturele uitingen vorm gegeven. Hij werd 67 jaar oud.

 

Zaterdag 9 januari 2021

De 14 meter lange potvis die donderdag aanspoelde bij Oost-Vlieland, nabij het militaire oefenterrein Vliehors, is inmiddels uit de branding getrokken. Hij (of zij) ligt te wachten op de snijteams van Naturalis en de Universiteit van Utrecht. Zij gaan proberen de doodsoorzaak van het enorme dier, naar schatting 15.000 kilo zwaar, te achterhalen.

 

Donderdag 7 januari 2021

De provincie Fryslân is van plan 7  ton uit te trekken voor Holwerd aan Zee. Het geld is o.a. bedoeld voor onderzoek naar het beleefmeer en de benodigde sluis. De onderzoeksresultaten zijn belangrijk op weg naar het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst aan het einde van het jaar.

 

Woensdag 6 januari 2021

De 5 Waddengemeenten willen dat al hun inwoners op hetzelfde moment worden ingeënt tegen corona. Dit zou op de eilanden zelf moeten plaats vinden om te voorkomen dat iedereen naar de wal moet voor een vaccinatie. Zij hebben hun wensen kenbaar gemaakt bij de GGD,  zo gebeurt het ook op Saba en St Eustatius aldus de gemeentes Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

 

Maandag 4 januari 2021

Naar schatting een kwart van alles wat de MS Zoe in de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor is nog niet opgeruimd. Dat zegt Ewout van Galen van Stichting de Noordzee. Twee jaar na dato ligt er nog 800.000 kilo afval in de Noordzee en het Waddengebied.

 

Donderdag 24 december 2020

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag ondanks de protesten toch doorgaan met gaswinning langs en onder de Waddenzee. De Raad van State deed uitspraak in 3 zaken die waren aangespannen tegen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ging onder andere over de gaswinningsplannen bij Blija.

 

Vrijdag 18 december 2020

Het veelbesproken Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog gaat open in 2023. Het uit hout opgetrokken gebouw heeft op de eerste verdieping een tentoonstellingsruimte waar zeehonden zwemmen. Op het dak hebben de bezoekers een ‘fenomenaal 360graden-uitzicht over het getijdenlandschap’ aldus de Deense architecte Dorte Mandrup.

 

Woensdag 16 december 2020

Wat doet een dode walvis op de bodem van de Waddenzee met de omringende natuur? Dit is precies de vraag die Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) wil beantwoorden met het afzinken van een walviskadaver bij Schiermonnikoog.  Mogelijk wordt er in de toekomst een aangespoelde dwergvinvis gebruikt. De onderwaterplek wordt wel afgezet, want het mag geen publiekstrekker worden.

 

Zaterdag 12 december 2020

Het Waddenfonds gaat 1,3 miljoen euro meebetalen aan de fietsroute langs de Waddenzeedijk. Het fietspad loopt van Harlingen tot Lauwersmeer en kost in totaal 2,7 miljoen euro. Over 6 jaar moet ‘op paad lans it Waad’ gerealiseerd zijn.

 

Dinsdag 8 december 2020

De sociaaldemocratische fractie heeft in het Europees Parlement vragen gesteld over de stroomkabel van Tennet. Deze kabel komt volgens de huidige plannen dwars door het werelderfgoed Waddenzee te liggen. De fractie vraagt hoe dit te rijmen valt met de natuurwaarden en pleit voor een alternatieve route.

 

Zaterdag 5 december 2020

Mosselvissers, overheid en natuurorganisaties hebben een ‘mosselconvenant’ getekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt omtrent het verduurzamen van de mosselvisserij zodat de Waddenzee zich kan herstellen. Uiterlijk in 2029 wordt er gestopt met het opvissen van mosselzaad, mits er ‘economisch perspectief’ voor de sector  blijft. Het ministerie van Landbouw en Visserij stelt hiervoor 2 miljoen euro ter beschikking.

 

Donderdag 3 december 2020

Op het onbewoonde Waddeneiland Rottumerplaat is een dode dwergvinvis aangespoeld. Rijkswaterstaat heeft besloten om het 4,70 meter lange kadaver te laten liggen en te monitoren. De dwergvinvis ligt op een veilige plek op de plaat en wordt ‘gecontroleerd liggen gelaten’.

 

Maandag 30 november 2020

Na het corona-dashboard moet er nu ook een Waddenzee klimaatdashboard worden opgetuigd. Dat voorstel deed Jonna van Ulzen namens de Vogelbescherming Nederland en het Programma naar een Rijke Waddenzee.  Door betere registratie van de voedselsituatie en de broedgebieden kan een waarschuwingssysteem worden ontwikkeld waardoor sneller beheermaatregelen kunnen worden genomen.

 

Woensdag 25 november 2020

De gevolgen van de vogelgriep worden steeds zichtbaarder. Er zijn inmiddels al honderden dode vogels gevonden. De Veiligheidsregio Fryslan gaat het opruimen van de besmette watervogels opvoeren. De Terreinbeheerders gaan in hun gebied de vogels opruimen, bijvoorbeeld op de dijk tussen Ternard en Wierum. De kadavers vormen een gevaar voor de roofvogels die de vele, met name brandganzen, als voedsel zien en zo zelf besmet raken.

 

Maandag 23 november 2020

De gemeente Harlingen introduceert een online parkeerkaart voor de bezoekers van Vlieland en Terschelling. Per 1 januari 2021 heeft Harlingen het beheer over de parkeerfaciliteiten en kunnen de eilandreizigers een parkeerplaats reserveren. De parkeergarage aan de Waddenpromenade krijgt ook ruimte voor fietsers.

 

Donderdag 19 november 2020

De eerste zeehondenpup van dit seizoen is gisteren opgevangen door zeehondencentrum Pieterburen. Het gaat om een grijze zeehondenpup van naar schatting een paar dagen oud. Het dier werd aangetroffen op het strand van Terschelling en heeft de naam ‘Snelle’ gekregen.

 

Dinsdag 17 november 2020

Het nieuwe ontwerp van Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog is een stuk lager dan het eerste ontwerp. Het gebouw, dat van buiten vooral uit hout zal bestaan, wordt maximaal 16,5 meter hoog ipv de eerder bedachte 30 meter. Natuurorganisaties zien liever een maximale hoogte van 13 meter, omdat dit beter zou aansluiten bij de bestaande bebouwing.

 

Maandag 16 november 2020

De nieuwe kassen in Sexbierum, die meer dan een kilometer lang worden, laten ‘s nachts vrijwel geen licht door. Dit tot tevredenheid van adviescommissie Hus en Hiem. De helft van de kassen van het Waddenglas project worden bedekt met zonnepanelen, in de andere helft worden doeken opgehangen.

 

Woensdag 11 november 2020

Door een enorme rekenfout van Rijkswaterstaat wordt de renovatie van de Afsluitdijk veel duurder en gaat maar liefst 3 jaar langer duren. De oorzaak is het niet meenemen van bepaalde cijferreeksen van de waterstanden. Het icoon van de Nederlandse waterbouwkunde is nu pas in 2025 weer als nieuw. Voor mooie foto’s van de Afsluitdijk ga je naar www.afsluitdijk.com.

 

Dinsdag 10 november 2020

RegioMarketing Toerisme Noordoost Friesland (RMT) uit Dokkum heeft een nieuwe campagne gelanceerd. Onder het motto ‘Het einde van de wereld’ worden er online video’s gepresenteerd die moeten dienen als inspiratiebron. “We willen de puurheid en echtheid van het gebied laten zien” aldus voorzitter en eigenaar van vakantiepark Burgumermeer Fokko Eyebergen.

 

Zaterdag 7 november 2020

Het melkvee op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog produceert jaarlijks bijn 20 miljoen liter melk. In het kader van het ciculair maken van Friesland is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om meer melk te verwerken op de eilanden ipv af te voeren naar de vaste wal. Op Schier wordt zsm een kaasfabriekje gestart waar een miljoen liter kan worden verwerkt. Van Hall ziet ook veel mogelijkheden voor het maken van ijs en ook voor de wei zijn mogelijkheden, bijvoorbeeld voor het produceren van bier.

 

Woensdag 4 november 2020

Natuurorganisaties als It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Stichting WAD, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging hebben een brandbrief gestuurd naar minister Wiebes van Economische Zaken.  Zij zijn woest over het plan om een dikke stroomkabel dwars door het Waddengebied te laten lopen. Deze brief is ook bezorgd bij Frans Timmermans, als verantwoordelijke voor de Green Deal moet hij dit Werelderfgoed beschermen.

 

Dinsdag 3 november 2020

In de afgelopen dagen zijn er langs de Waddenkust vele tientallen dode vogels gevonden. Het gaat onder andere om buizerds, grutto’s, velduilen, grauwe ganzen en vooral brandganzen die zijn gevonden op Ameland, Ferwert en de pier van Holwerd. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de oorzaak vogelgriep. Deze vorm van vogeldriep is overigens niet gevaarlijk voor mensen.

 

Zaterdag 31 oktober 2020

De Waddenhal in Harlingen dient te worden aangepast om binnensporters beter te kunnen faciliteren. Hiervoor moet de hal met 2 zaaldelen worden uitgebreid. De bestaande gymzalen voldoen niet meer aan de steeds strengere eisen en zijn bovendien te klein.

 

Woensdag 28 oktober 2020

Op een bijeenkomst van Duitse natuurbeschermers in Husum waarschuwen zij voor Waddenzee cruises. Omdat de traditionele cruisebestemmingen niet meer bereikbaar zijn door corona kiezen grote rederijen er steeds vaker voor de Waddenzee en de Waddeneilanden te bezoeken. Zo heeft Hapag Lloyd al een paar keer het Duitse Waddeneiland Borkum bezocht met een cruiseschip, dit tegen de zin van Schutzstation Wattenmeer.

 

Dinsdag 27 oktober 2020

Op het strand van Ameland is een opperarmbeen gevonden. Dit bot is onderzocht door het Nederlands Forensisch Instutuut en die kwamen tot de conclusie dat het bot dateert uit de Romeinse tijd. Het bot is in zeer goede staat, waarschijnlijk omdat het lange tijd in het zand heeft gelegen. Het opperarmbeen wordt overgdragen aan het Noordlijk Archeologisch Depot.

 

Zaterdag 24 oktober 2020

De gemeente Noardeast-Fryslan overweegt de toeristenbelasting te verhogen. Dit tot teleurstelling van de toeristische ondernemers uit met name Dokkum en Ternaard. Ondanks corona hebben ondernemers meer toeristentax binnen gebracht maar toch dreigt een verhoging van € 1,- naar € 1,50 per nacht.

 

Donderdag 22 oktober 2020

Het nieuwe klooster op Schiermonnikoog opent op 28 februari 2021 officieel haar deuren. Op 1 maart kunnen er gasten ontvangen worden. De inmiddels 6 monniken gaan zelf aan de slag met schilderen en stofferen in de voormalige herberg Rijsbergen.

 

Woensdag 21 oktober 2020

Vandaag 2 berichten uit Harlingen. Na de herinrichting en de aanleg van snelheidsremmers wordt er minder hard gereden op de Kanaalweg. Ook op de Domela Nieuwenhuisstraat is de gemiddelde snelheid afgenomen. Verder begint Frans Papp per 1 november aan zijn nieuwe klus als havenmeester Port of Harlingen. Hiervoor was hij onder andere werkzaam op de zeevaartschool op Terschelling.

 

Maandag 19 otober 2020

Ook Schiermonnikoog heeft, als laatste gemeente van Nederland, een positief getestte inwoner. Waar burgemeester Ineke van Gent voor de herfstvakantie al voor waarschuwde is gebeurd. Het Covid19 virus, beter bekend als corona, heeft het eiland bereikt.

 

Donderdag 15 oktober 2020

Het project “Waddenkust k(l)eigoed” is een van de 6 projecten die geld krijgen van Erfgoed Deal. De provincie Fryslan heeft in samenwerking met de gemeenten Noardeast-Fryslan en Waadhoeke het plan om 4 tot 6 leegstaande karakteristieke panden om te bouwen tot overnachtingaccommodaties. Het gaat om € 450.000,-.

 

Woensdag 14 oktober 2020

Landbouwminister Carola Schouten verbiedt het vissen bij vispassages en de vismigratierivier in de Afsluitdijk. Plaatsen waar veel vis passeert zijn favoriet bij (sport)vissers terwijl de bedoeling van dit soort plaatsen juist is om vis de kans te geven zich te verplaatsen en te paaien. Trekvissen zwemmen van de intrekpunten bij de Afsluitdijk en de Haringvliet stroomopwaarts richting de Rijn en de Maas.

 

Dinsdag 13 oktober 2020

Op het Noordzeestrand van Vlieland is een Belgische viskotter vastgelopen. Een sleepboot van rederij Noordgat heeft geprobeerd het schip bij hoogwater vlot te trekken. Rond drie uur kon de kotter worden los getrokken en kon het zijn reis van Harlingen naar Lauwersmeer vervolgen.

 

Zaterdag 10 oktober 2020

De stijging van het aantal corona besmettingen op de Waddeneilanden is niet buiten proportioneel.  Texel heeft te kampen met 45 besmette inwoners, Vlieland 7, Terschelling 8, Ameland 14 en Schiermonnikoog is nog steeds gevrijwaard van het virus. Al maken ze zich daar wel zorgen over de vakantiegangers die de herfstvakantie op het eiland gaan doorbrengen.

 

Vrijdag 9 oktober 2020

Wetterskip Fryslan, Deltares en Fugro hebben onderzoek gedaan naar de versterking van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer. De uitkomst van dit praktijkonderzoek toont aan dat het getijdenzand onder de Waddenzeedijk veel beter bestand is tegen erosie dan rivierzand. Op basis hiervan is te verwachten dat de kosten voor de versterking zeer waarschijnlijk lager uitvallen dan verwacht.

 

Donderdag 8 oktober 2020

Volgens de politie en het Openbaar Ministerie zijn de zeehavens van Delfzijl, Eemshaven, Lauwersoog en Harlingen ideale plekken voor criminele activiteiten. Het gaat dan met name om drugshandel, wietplantages en drugslabs. “We moeten daarin niet naïef zijn” aldus Joop de Schipper van politie-eenheid Noord-Nederland. De havens kunnen rekenen op meer aandacht van de politie.

 

Maandag 5 oktober 2020

Na afloop van de uitgeklede Vuurtorentrial op Ameland heerste vooral tevredenheid. De organisatie was tevreden over de manier waarop iedereen zich aan de regels hield en dat er desondanks een goede sfeer was. De ultralopers waren tevreden dat de wedstrijd over 35 kilometer toch door kon gaan en genoten van het prachtige weer.

 

Zaterdag 3 oktober 2020

In Dokkum is de zogenaamde bierpaal weer in ere hersteld. Het historische werktuig dat eigenlijk is getransformeerd tot kunstwerk staat nu tegenover Stadsbrouwerij Bonifatius. De bierpaal verwijst naar de rijke biergeschiedenis van Dokkum. Al in het jaar 754 brouwden monniken van de Bonifatiusadbij het eerste Dokkumer bier. Onder de brouwerij zal een klein museum worden gebouwd.

 

Donderdag 1 oktober 2020

In 2023 gaat de versterking van de 47 kilometer lange dijk tussen Koehool en het Lauwersmeer beginnen. Hiervoor is maar liefst 300 miljoen euro uitgetrokken. Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslan zijn begonnen met een inspraakronde. Bewoners gaven aan dat de rust in het gebied gehandhaafd moet blijven. Ook tegenover meer kunstprojecten staat men kritisch, zuinig zijn op de natuur is belangrijk.

 

Dinsdag 29 september

De jaarlijkse zeemijlenloop van Delfzijl gaat op 28 oktober niet door. Dat is het besluit van de commissie van atletiekvereniniging Fivelstreek naar aanleiding van de aangescherpte coronaregels. De organisatie kijkt al voorzichtig naar volgend jaar waarin de nieuwe afstand van 4 zeemijlen (1 ronde) een prominente plaats moet krijgen.

 

Maandag 28 september 2020

Op de Waddeneilanden Vlieland en Ameland zijn inwoners positief getest op corona. Tot nu toe waren er alleen op Terschelling (5) en Texel (14) inwoners positief getest. Schiermonnikoog ontspringt vooralsnog de dans.

 

Vrijdag 25 september 2020

De stuurgroep Holwerd aan Zee is deze week akkoord gegaan met de aankoop van 2 kavels. De stukken grond van resp. 14 en 18 hectare zijn nodig voor het getijdenmeer. Tevens is deze week het grondonderzoek voor Holwerd aan Zee begonnen begonnen op de plaatsen waar de zeedijk zou moeten worden doorgestoken en de vaargeul.

 

Woensdag 23 september 2020

Roompot Vakantieparken heeft bekend gemaakt de Qurios parken over te nemen. Een van de parken ligt op Ameland. Naast de 4 Nederlandse parken neemt Roompot ook de 5 buitenlandse parken van Qurios over. Het betreft 366 vakantiewoningen.

 

Zaterdag 19 september 2020

Twintig studenten van het Koninklijk Instituut voor de Marine hebben in Den Helder hun diploma voor officier ontvangen. In verband met corona krijgen de andere 50 geslaagden op een later tijdstip hun diploma. De uitreiking werd gedaan door Commandant KIM kapitein ter zee Wilko van Zanten.

 

Vrijdag 18 september 2020

Visit Wadden gaat samenwerken met De Hollandsche Vloot. De 400 historische zeilschepen, grotendeels gelegen in Harlingen,  hopen via toeristische marketing voor het Waddengebied de kracht van de vloot te versterken. De coronacrisis zorgde deze zomer voor grote financiele problemen voor een deel van de vloot.

 

Donderdag 17 september 2020

Bij de elfde landelijke egeltelling is er voor het eerst een melding binnengekomen van Schiermonnikoog. Maar liefst 5 meldingen kwamen er binnen bij de Egelwerkgroep. Niet dat er geen egels zijn op Schier, volgens boswachter Cynthia Borras ‘stikt het er van de egels’ maar zijn ze kennelijk nog nooit gemeld.

 

Zaterdag 12 september

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling wil paal en perk stellen aan de verkoop van woningen aan niet-eilanders. Om de woningnood op het eiland aan te pakken wil zij de grens voor de verkoop van huizen aan niet-eilanders verhogen. De grens ligt nu op € 450.000, in navolging van Texel wil het college de grens optrekken naar € 600.000. De gemeenteraad moet hier nog wel mee akkoord gaan.

 

Donderdag 10 september 2020

Frisia Zout uit Harlingen heeft van minister Eric Wiebes van Economische Zaken toestemming gekregen voor het winnen van 32 miljoen ton zout in de komende 30 jaar. Er zijn wel een aantal restricties afgesproken i.v.m. de angst voor en de gevolgen van bodemdaling. Zo moet de ligging van droogvallende wadplaten nauwkeurig worden gemeten met een laser vanuit een vliegtuig. Ook moet Frisia per seizoen 13 soorten Wadvogels tellen, waaronder verschillende strandlopers, de rosse grutto en de tureluur.

 

Dinsdag 8 september 2020

Een van de maatregelen die Vlieland deze zomer heeft genomen  in de strijd tegen corona was het ‘fiets-vrij’ maken van de dorpsstraat. In de gemeenteraad is nu discussie ontstaan of deze maatregel gehandhaafd moet blijven. Dit omdat er veel overlast werd veroorzaakt door fietsers en her en der geparkeerde fietsen. Er komt nu een enquete om de ervaringen in kaart te brengen.

 

Vrijdag 4 september 2020

Op 3 september is de bouw begonnen van het nieuwe bezoekerscentrum in Hegebeintum. Het moderne gebouw, dat bijna een miljoen kost, moet begin 2021 klaar zijn. Het Waddenfonds betaald ongeveer de helft middels een subsidie.

 

Woensdag 2 september 2020

Wageningen University & Research heeft de opbrengst van de jaarlijkse schoonmaakactie op Griend geanalyseerd. In totaal ging het om 3682 items met een totaal gewicht van 340 kilo. Het meeste afval was afkomstig van consumenten of vissers. Driekwart van het afval was afkomstig uit eigen land. Onder andere kapotte vissersnetten, verpakkingsmateriaal, balonnen, plastic flessen en doppen en vogelkarkassen werden aangetroffen.

 

Zaterdag 30 aug. 2020

Een experiment met het planten van zeegras is uitgelopen op een ongekend succes. Bij het onbewoonde eiland Griend zijn 100.000 zeegras plantjes ‘ingespoten’ en die beslaan nu maar liefst 170 hectare zeebodem. “Het veld breidt zich zelfs uit buiten onze proefplotjes” aldus Laura Govers van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gebied is nu het grootste zeegrasgebied in de Waddenzee en dat is heel goed voor de biodiversiteit.

 

Donderdag 27 aug. 2020

In Harlingen zal hard gewerkt gaan worden aan de 2 nieuwe catamarans van Doeksen. Zowel de Willem Barentsz als de Willem de Vlamingh zullen o.a. voorzien worden van nieuwe voortstuwingsschroeven. Wanneer de beide schepen volledig inzetbaar zijn is nog niet bekend.

 

Woensdag 26 augustus

Een noodkreet van verhuurders van groepsaccommodaties op Ameland. De bezettingsgraad is met ten minste 80% gedaald door covid19. Door de coronamaatregelen dienen personen uit verschillende huishoudens op ten minste anderhalve meter afstand van elkaar te blijven. Voor groepen is dit vrijwel onmogelijk. De Vereniging Groepsverblijven Ameland, met maar liefst 55 leden, gaat met de gemeente om de tafel om te kijken naar steunmaatregelen.

 

Vrijdag 21 aug. 2020

Bij werkzaamheden van stroombedrijf Liander langs de Reeweg op Ameland zijn interessante stenen tevoorschijn gekomen. Liander was bezig met werkzaamheden voor de kabelaansluiting van de ‘tidal kite’ ofwel de onderwatervlieger. Mogelijk zijn het kloostermoppen en gevelstenen afkomstig van de hervormde kerk uit de 14e eeuw. Wie hierover meer weet kan contact opnemen met Jan Botte Wijnberg

 

Woensdag 19 aug. 2020

Vanaf 2004 zijn er plots veel meer bruinvissen aangespoeld zowel in Nederland als omringende landen. Wetenschappers staan voor een raadsel. Mogelijk komt het door meer aanvaringen met vaartuigen wegens de drukte in de Noordzee of zou het te maken kunnen hebben met het plaatsen van windmolens?

Het silhouet van de bruinvis is de basis voor het logo van Waddenzee Werelderfgoed.

 

Dinsdag 18 aug. 2020

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) was op bezoek in Moddergat en Wierum en is in gesprek gegaan met Lutz Jacobi van de Waddenvereniging over de gas- en zoutwinning onder de Waddenzee. Door deze zogenoemde mijnbouwactiviteiten bestaat de kans op bodemdaling terwijl aan de andere kant  een wereldwijde stijging van de waterspiegel dreigt. Door deze combinatie van factoren kunnen de zandplaten in het getijdengebied vaker onder water komen te staan woordoor het fourageren door de vele vogels bemoeilijkt wordt. Afgesproken is dat  het ministerie van Economische Zaken structureel overleg gaat voeren met  de Waddenverenging. Daarna ging minister Wiebes het Wad op met wadloopgidsen.

Delen via: