Wadden Nieuws

Maandag 28 september 2020

Op de Waddeneilanden Vlieland en Ameland zijn inwoners positief getest op corona. Tot nu toe waren er alleen op Terschelling (5) en Texel (14) inwoners positief getest. Schiermonnikoog ontspringt vooralsnog de dans.

 

Vrijdag 25 september 2020

De stuurgroep Holwerd aan Zee is deze week akkoord gegaan met de aankoop van 2 kavels. De stukken grond van resp. 14 en 18 hectare zijn nodig voor het getijdenmeer. Tevens is deze week het grondonderzoek voor Holwerd aan Zee begonnen begonnen op de plaatsen waar de zeedijk zou moeten worden doorgestoken en de vaargeul.

 

Woensdag 23 september 2020

Roompot Vakantieparken heeft bekend gemaakt de Qurios parken over te nemen. Een van de parken ligt op Ameland. Naast de 4 Nederlandse parken neemt Roompot ook de 5 buitenlandse parken van Qurios over. Het betreft 366 vakantiewoningen.

 

Zaterdag 19 september 2020

Twintig studenten van het Koninklijk Instituut voor de Marine hebben in Den Helder hun diploma voor officier ontvangen. In verband met corona krijgen de andere 50 geslaagden op een later tijdstip hun diploma. De uitreiking werd gedaan door Commandant KIM kapitein ter zee Wilko van Zanten.

 

Vrijdag 18 september 2020

Visit Wadden gaat samenwerken met De Hollandsche Vloot. De 400 historische zeilschepen, grotendeels gelegen in Harlingen,  hopen via toeristische marketing voor het Waddengebied de kracht van de vloot te versterken. De coronacrisis zorgde deze zomer voor grote financiele problemen voor een deel van de vloot.

 

Donderdag 17 september 2020

Bij de elfde landelijke egeltelling is er voor het eerst een melding binnengekomen van Schiermonnikoog. Maar liefst 5 meldingen kwamen er binnen bij de Egelwerkgroep. Niet dat er geen egels zijn op Schier, volgens boswachter Cynthia Borras ‘stikt het er van de egels’ maar zijn ze kennelijk nog nooit gemeld.

 

Zaterdag 12 september

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling wil paal en perk stellen aan de verkoop van woningen aan niet-eilanders. Om de woningnood op het eiland aan te pakken wil zij de grens voor de verkoop van huizen aan niet-eilanders verhogen. De grens ligt nu op € 450.000, in navolging van Texel wil het college de grens optrekken naar € 600.000. De gemeenteraad moet hier nog wel mee akkoord gaan.

 

Donderdag 10 september 2020

Frisia Zout uit Harlingen heeft van minister Eric Wiebes van Economische Zaken toestemming gekregen voor het winnen van 32 miljoen ton zout in de komende 30 jaar. Er zijn wel een aantal restricties afgesproken i.v.m. de angst voor en de gevolgen van bodemdaling. Zo moet de ligging van droogvallende wadplaten nauwkeurig worden gemeten met een laser vanuit een vliegtuig. Ook moet Frisia per seizoen 13 soorten Wadvogels tellen, waaronder verschillende strandlopers, de rosse grutto en de tureluur.

 

Dinsdag 8 september 2020

Een van de maatregelen die Vlieland deze zomer heeft genomen  in de strijd tegen corona was het ‘fiets-vrij’ maken van de dorpsstraat. In de gemeenteraad is nu discussie ontstaan of deze maatregel gehandhaafd moet blijven. Dit omdat er veel overlast werd veroorzaakt door fietsers en her en der geparkeerde fietsen. Er komt nu een enquete om de ervaringen in kaart te brengen.

 

Vrijdag 4 september 2020

Op 3 september is de bouw begonnen van het nieuwe bezoekerscentrum in Hegebeintum. Het moderne gebouw, dat bijna een miljoen kost, moet begin 2021 klaar zijn. Het Waddenfonds betaald ongeveer de helft middels een subsidie.

 

Woensdag 2 september 2020

Wageningen University & Research heeft de opbrengst van de jaarlijkse schoonmaakactie op Griend geanalyseerd. In totaal ging het om 3682 items met een totaal gewicht van 340 kilo. Het meeste afval was afkomstig van consumenten of vissers. Driekwart van het afval was afkomstig uit eigen land. Onder andere kapotte vissersnetten, verpakkingsmateriaal, balonnen, plastic flessen en doppen en vogelkarkassen werden aangetroffen.

 

Zaterdag 30 aug. 2020

Een experiment met het planten van zeegras is uitgelopen op een ongekend succes. Bij het onbewoonde eiland Griend zijn 100.000 zeegras plantjes ‘ingespoten’ en die beslaan nu maar liefst 170 hectare zeebodem. “Het veld breidt zich zelfs uit buiten onze proefplotjes” aldus Laura Govers van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gebied is nu het grootste zeegrasgebied in de Waddenzee en dat is heel goed voor de biodiversiteit.

 

Donderdag 27 aug. 2020

In Harlingen zal hard gewerkt gaan worden aan de 2 nieuwe catamarans van Doeksen. Zowel de Willem Barentsz als de Willem de Vlamingh zullen o.a. voorzien worden van nieuwe voortstuwingsschroeven. Wanneer de beide schepen volledig inzetbaar zijn is nog niet bekend.

 

Woensdag 26 augustus

Een noodkreet van verhuurders van groepsaccommodaties op Ameland. De bezettingsgraad is met ten minste 80% gedaald door covid19. Door de coronamaatregelen dienen personen uit verschillende huishoudens op ten minste anderhalve meter afstand van elkaar te blijven. Voor groepen is dit vrijwel onmogelijk. De Vereniging Groepsverblijven Ameland, met maar liefst 55 leden, gaat met de gemeente om de tafel om te kijken naar steunmaatregelen.

 

Vrijdag 21 aug. 2020

Bij werkzaamheden van stroombedrijf Liander langs de Reeweg op Ameland zijn interessante stenen tevoorschijn gekomen. Liander was bezig met werkzaamheden voor de kabelaansluiting van de ‘tidal kite’ ofwel de onderwatervlieger. Mogelijk zijn het kloostermoppen en gevelstenen afkomstig van de hervormde kerk uit de 14e eeuw. Wie hierover meer weet kan contact opnemen met Jan Botte Wijnberg

 

Woensdag 19 aug. 2020

Vanaf 2004 zijn er plots veel meer bruinvissen aangespoeld zowel in Nederland als omringende landen. Wetenschappers staan voor een raadsel. Mogelijk komt het door meer aanvaringen met vaartuigen wegens de drukte in de Noordzee of zou het te maken kunnen hebben met het plaatsen van windmolens?

Het silhouet van de bruinvis is de basis voor het logo van Waddenzee Werelderfgoed.

 

Dinsdag 18 aug. 2020

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) was op bezoek in Moddergat en Wierum en is in gesprek gegaan met Lutz Jacobi van de Waddenvereniging over de gas- en zoutwinning onder de Waddenzee. Door deze zogenoemde mijnbouwactiviteiten bestaat de kans op bodemdaling terwijl aan de andere kant  een wereldwijde stijging van de waterspiegel dreigt. Door deze combinatie van factoren kunnen de zandplaten in het getijdengebied vaker onder water komen te staan woordoor het fourageren door de vele vogels bemoeilijkt wordt. Afgesproken is dat  het ministerie van Economische Zaken structureel overleg gaat voeren met  de Waddenverenging. Daarna ging minister Wiebes het Wad op met wadloopgidsen.

Delen via: